کپسول اکسیژن کوهنوردی

کپسول اکسیژن کوهنوردی – کپسول همراه

کپسول اکسیژن کوهنوردی و ویژگی های آن در این قسمت راجع به کپسول اکسیژن کوهنوردی – کپسول همراه که در کوهنوردی از آن استفاده میشود صحبت میکنیم. وقتی کوهنوردان از ارتفاع مشخصی بالاتر میروند, به علت کم فشار شدن جو در آن منطقه, برای تامین اکسیژن , ناچار به استفاده ادامه مطلب…