gtag('config', 'UA-126046734-3');

نحوه محاسبه مقدار اکسیژن موجود در کپسول چگونه است؟

در این قسمت راجع به سوالی که ذهن بسیاری از مصرف کننده های اکسیژن طبی را درگیر میکند صحبت میکنیم. و اما سوال چیست؟ سوال این است که نحوه محاسبه مقدار اکسیژن موجود در کپسول چکونه است؟

در اینجا بصورت منطقی و با فرمول های مربوطه , نحوه محاسبه مقدار اکسیژن موجود در کپسول را به شما آموزش میدهیم. بهتر است بدانید که رابطه ی فشار و حجم یک رابطه ی مستقیم است,برای اینکه متوجه ی موضوع شویم یک سیلندر ۱۰ لیتری که مورد مصرف بیشتری دارد را در نظر میگیریم .

فشار اولیه که سیلندر با آن شارژ میشود عدد ۱۵۰ بار(bar) در نظر گرفته میشود , از این فشار مقدار ۱۵ اتمسفر کم میکنیم که به عدد ۱۳۵ میرسیم, اگر آن را در ۱۰ ضرب کنیم عدد ۱۳۵۰ لیتر به دست می آید که نشان دهنده ی مقدار گاز پر شده ی مفید در سیلندر است.

چرا از عبارت مقدار گاز پر شده ی مفید استفاده میکنیم؟ وقتی سیلندر ۱۵۰ بار(bar) شارژ میشود , فشار کپسول به عددی میرسد که رگالتور جوابگو نیست, این عدد را ما ۱۵ بار(bar) در نظر میگیریم, وقتی سیلندر شما به ۱۵ بار میرسد منظور این نیست که نتوان از آن استفاده کرد, ولی اطمینان این است که ۱۵ بار را به حساب نیاورید. بنابراین در حالتی که سیلندر شما شارژ شده است ۱۳۵۰ لیتر گاز مفید دراختیار دارید.

اکنون به هر دلیل میخواهید بدانید در آن زمانی که سیلندر در اختیارتان است برای چه مدتی اکسیژن به شما میدهد.مثلا ممکن است نیاز داشته باشید سیلندر را در موقعیت های مختلف مثلا هنگام شب , بیرون از منزل ویا جایی که دسترسی به اکسیژن برای شما ممکن نباشد و … استفاده کنید , در این صورت باید بدانید چند دقیقه جوابگوی نیاز شما است.

برای مثال عدد ۱۱۵ بار را درنظر بگیرید که مانومتر به شما نشان میدهد. وقتی از آن ۱۵ را کم کنیم به ۱۰۰ بار میرسد.اگر ۱۰۰ بار را ضرب در ۱۰ کنیم به ۱۰۰۰ لیتر گازی میرسیم. ممکن است پزشک برای شما ۳ لیتر در دقیقه , ۶ لیتر در دقیقه و یا بیشتر و کمتر از این اعداد را تجویز کرده باشد ,ما در این مثال عدد ۵ لیتر در دقیقه را در نظر میگیریم. اگر شما عدد ۱۰۰۰ را تقسیم بر ۵ کنید عدد ۲۰۰ بدست می آید. این به چه معنا است؟

یعنی سیلندری که شما در اختیار دارید برای ۲۰۰ دقیقه بصورت استفاده ی مدام ۵ لیتر در دقیقه , شما را تامین میکند. شما میتوانید به راحتی با تقسیم کردن بر عدد ۶۰ دقیقه حدود ساعتی آن را نیز به دست بیاورید.

اگر عدد اعشار بدست آمد, آن عددی که قبل از اعشار است برای ما مهم است. در اینجا عدد ۳/۳۳ بدست می آید. یعنی ۳ ساعت. اگر میخواهید دقیقه را نیز محاسبه کنید باید عدد بعد از اعشار را در ۶۰ ضرب کنید که حدود ۲۰ دقیقه به شما میدهد.در نهایت متوجه میشوید که به مدت ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه میتوانید از این سیلندر به صورت مداوم استفاده کنید.

برای ساده تر کردن این محاسبات , در سایت محاسبه گری برای شما قرار داده ایم که به سادگی میتوانید این محاسبات را انجام دهید. همچنین شما میتوانید با سرچ کردن عبارت کپسول اکسیژن طبی در گوگل نیز به سایت ما دسترسی پیدا کنید.

شرح مفصل نحوه محاسبه مقدار اکسیژن باقیمانده در کپسول

در این قسمت به نحوه محاسبه مقدار اکسیژن موجود در کپسول و رسیدن به این اعداد و ارقام میپردازم. مانند مثال قبل نحوه ی محاسبات برای یک سیلندر ۱۰ لیتری با فشار ۱۵۰ bar را در نظر میگیریم.

اگر ما یک سیلندر ۱۰ لیتری ( حجم آبی سیلندرما ۱۰ لیتر است ) با فشار شارژ ۱۵۰ بار و عدد ثابت ۱۵ داشته باشیم ( همانطور که قبلا نیز گفته شد عدد ۱۵ از آنجا می آید که وقتی به فشار حدود ۱۵ بار میرسید تقریبا آن سیلندر را باید سیلندر خالی بدانیم ) ممکن است مقدار کمی به شما سرویس بدهد . عملا سیلندر زیر فشار ۲۰-۱۵ بار را سیلندر خالی فرض میکنیم.

بنابراین اگر فشار سیلندر را ۱۵۰ اتمسفر در نظر بگیریم و ۱۵ تا از آن کم کنیم به عدد ۱۳۵ میرسیم.اگر این ۱۳۵ بار را در عدد ۱۰ ضرب کنیم به عدد ۱۳۵۰ لیتر گازی که حجم اولیه ی اکسیژن در سیلندر ۱۰ لیتری محسوب میشود میرسیم.

سوالی که در اینجا مطرح است این است : ما این ۱۳۵۰ لیتر را مصرف میکنیم و به یک عددی میرسیم , برای ساده شدن محاسباتمان آن را عدد ۱۱۵ در نظر میگیریم . اگر ۱۵ را از ۱۱۵ کم کنیم به عدد ۱۰۰ میرسیم و اگر برای محاسبه ی حجم لحظه ای گاز موجود در سیلندر بر حسب فشار مانومتر آنرا در عدد ۱۰ ضرب کنیم به عدد ۱۰۰۰ لیتر میرسیم . این عدد حجمی است که سیلندرمان حاوی این حجم از گاز است.

پارامتر دیگری که نیاز داریم حجم تجویزی پزشک است که بر حسب لیتر بر دقیقه محاسبه میگردد. که باز هم در این مثال عدد ۵ را در نظر گرفته ایم. اگر ما ۱۰۰۰ را به ۵ لیتر که مقدار مورد نیازمان است تقسیم کنیم به عدد ۲۰۰ دقیقه میرسیم.

اگر میخواهید بدانید چند ساعت میشود ۲۰۰ را تقسیم بر ۶۰ کنید که در اینصورت به عدد ۳/۳۳ میرسید. عدد قبل از اعشار یعنی عدد ۳ نشان دهنده ی مقدار ساعت باقیمانده برای مصرف است.

نکته ی مهم و اشتباه این است که عدد بعد از اعشار یعنی عدد ۳۳ را بخواهیم به عنوان دقیقه حساب کنیم. برای تبدیل آن به دقیقه باید ۳۳ را در ۶۰ ضرب کنیم تا مقدار دقیقه ی باقیمانده را نیز بدست آوریم که در اینجا به عددی حدود ۲۰ دقیقه میرسیم در نتیجه حجمی که برای ما در سیلندر باقی میماند معادل ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه برای استفاده ی مداوم است.

در اینجا لازم است به نکته ای اشاره کنم. صرف نظر از گازی که داخل سیلندر است ما فقط رابطه ی حجم و فشار را محاسبه کردیم و محتوی داخل سیلندر را درنظر نگرفتیم.اگر محتوی داخل سیلندر اکسیژن یا گازهای دیگر باشد که ما اکسیژن را درنظر گرفتیم بسته به وزن مولکولی , شرایط شیمیایی و چگالی که آن گاز دارد ممکن است این حجم ها متغیر باشند.

یعنی ممکن است شما به عدد ۱۳۵۰ لیتر برای اکسیژن نرسید. عدد بالاتر یا پایینتر باشد اما درصد این خطا آنقدر کم است که بتوان آن را ناچیز شمرد.

1
سوالی هست در خدمتم؟
سلام. خوش اومدین. در خدمت شما هستم.